O P A Z s.r.o (https://www.opaz.cz/)
Úvodní stránka » O firmě » Základní hodnoty

Základní hodnoty

Profesionalita
Zákazník vyžaduje a očekává profesionální přístup a jednání.

Úspech
Spokojený zákazník pro nás znamená splnění požadavků a přání v požadované kvalitě. Spokojený zákazník - úspěšný podnik.

Zaměření
Zákazník je vždy na prvním místě. Bereme za své všechny problémy zákazníka a věnujeme jim trvalé úsilí.

Jakost
Systém řízení jakosti je hnací silou procesu neustálého zdokonalování a zvyšování kvality ve všech činnostech naší společnosti.

Zlepšování
Trvalé zlepšování na všechny činnosti směřující ke zdokonalování a zvyšování kvality zboží a služeb.

Schopnost   Vcítit se a umět se vžít do situace druhých a obsluhovat zákazníka s taktem a sympatiemi to je naprostá nutnost dobrého prodeje.

Produktivita
Produktivita a snižování přímých i nepřímých nákladů.

Kvalita
Kvalita je v dnešní době chápána jako samozřejmost, každý pracovník si musí být toho vědom. Dokázat se poučit z vlastních chyb.

Inovace
Je třeba hledat nové cesty ke zvyšování hodnot pro zákazníka a vlastní společnost. Používat své znalosti novými způsoby, být otevřený a získávat nové zkušenosti.

Etika
Profesionálové jednají jen eticky. Vždy je potřeba se chovat poctivým, slušným, důvěryhodným a otevřeným způsobem. V kontaktu s ostatními být čestný a rozpory řešit otevřeně.

Laskavost
Zákazník je smyslem naší práce a tím, že mu můžeme posloužit nám prokazuje nesmírnou laskavost.

Hodnoty
Profesionální přístup vykazující úctu k lidským hodnotám. Je třeba jednat s kolegy, zákazníky a obchodními partnery s úctou.

Spolupráce
Rozvoj spolupráce systematickým výběrem dodavatelů, založený na principu dlouhodobé, vzájemně výhodné partnerské spolupráce se zaměřením především na kvalitu dodávek.

Ochota
Ve všech oblastech života hraje ochota důležitou roli. Působíme maličkostmi a ceníme si a milujeme lidskou ochotu. Ochota pomáhat lidem je to co chceme.

Hodnota
Základem jakéhokoliv našeho úspěchu je osobní nasazení a připravenost každého pracovníka. Největší hodnotou organizace je profesně vzdělaný a ke svěřené práci odpovědný pracovník.

Loajalita
Důležitým předpokladem harmonie ve firmě je loajalita jak k sobě samému tak k firmě.

Poslání
Uspokojovat požadavky majitelů je jedním ze základních poslání organizace. Naším úkolem je usilovat o to, aby naše společnost byla pro vlastníky co nejatraktivnější, což znamená vytvářet co nejlepší hospodářské výsledky.