Kategorie
Úvodní stránka » O firmě » Reklamační řád
O P A Z s.r.o (https://www.opaz.cz/)

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s platnou legislativou a vztahuje se na zboží dodané kupujícím (dále jen zboží), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen reklamace)

Lhůta pro uplatnění reklamace
Reklamace se uplatňuje bez zbytečných odkladů. Pro počítání lhůty je rozhodující den přijetí reklamovaného zboží prodávajícím tj. reklamované zboží musí být prodávajícím přijato nejpozději poslední den záruční lhůty.

Záruční podmínky
Záruční doba se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s vyjímkami stanovenými zákonem. Doba trvání záruky je zpravidla uvedena na záručním listě.

Záruka zaniká v následujících případech:
Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba před dnem uplatnění reklamace. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou. Nevhodným používáním zboží. Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem. Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží. Použitím neautorizovaného software nebo spotřebního materiálu včetně případu infikováním datovým virem. Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení dodavatele. Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN. Zboží bylo-li poškozeno nepředpokládanými živly.

Vyřízení reklamace
- V případě, že je reklamace shledána oprávněnou, má reklamující především právo na odstranění vady ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace. 
- Pokud je vada neodstranitelná, má reklamující právo na výměnu vadného zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit a na vrácení uhrazené kupní ceny.
- Reklamující má právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy také v případě, že jde sice o vady odstranitelné, zboží však nelze pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Opětovné vyskytnutí vady po opravě se jedná, když stejná záruční vada, která byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňována, bude znovu oprávněně reklamována. Větším počtem vad se rozumí alespoň tři záruční vady, které se na reklamovaném zboží vyskytnou současně.
- V případě, že se na zboží objeví postupně více různých vad, umožní prodávající reklamujícímu výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy v případě uplatnění čtvrté oprávněné reklamace záruční vady zboží.

Ostatní nároky reklamujícího vyplývající z platných právních předpisů tím nejsou dotčené. Reklamující musí při uplatnění reklamace sdělit, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje.

V případě, že je reklamace vad zboží shledána neoprávněnou, oznámí prodávající tuto skutečnost reklamujícímu ihned nebo do 3 dnů. U technického zboží reklamující poté nejpozději do pěti pracovních dnů písemně sdělí, zda uhradí opravu zboží dle sděleného návrhu či zda nezáruční opravu nepožaduje.

Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá platnosti 4. května 2016. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Kontaktujte nás

Pardubice

Sídlo společnosti, prodejna a sklad
Lonkova 535
530 09 Pardubice

Po – Pá 7:00 – 17:00

tel.: (+420) 466 513 249, 466 415 743
(+420) 464 629 301, 464 629 302
(+420) 466 412 354

e-mail: opaz@opaz.cz

DOPRAVA nad 6000,- Kč ZDARMA. Velkoobchodní ceny.

 

O P A Z s.r.o.

IČ: 46505466
DIČ: CZ46505466
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: tn96tgc