O P A Z s.r.o (https://www.opaz.cz/)
Úvodní stránka » Bonusový program » Podmínky Bonus programu

Podmínky Bonus programu

Pravidla BONUSOVÉHO PROGRAMU

1. Bonusový program (dále jen BP)

1.1 BP je věrnostní program nabízený společností OPAZ s.r.o., svým zákazníkům, kteří mají sepsanou a podepsanou platnou kupní smlouvu.

1.2 BP umožňuje zaregistrovaným zákazníkům získávat body, za něž lze čerpat zboží jak podle aktuální nabídky tak i individuálního přání každého zákazníka.

1.3 Body za nákup zboží jsou přičítány až po včasném zaplacení dané faktury.

1.4 Výběr odměn není možný, pokud má zákazník neuhrazené závazky po splatnosti.

1.5 Objednané zboží bude zasláno či dodáno na adresu zákazníka, kterou si zvolí a to do 30-ti dnů od objednání. OPAZ s.r.o. si v nutných a ojedinělých případech vyhrazuje právo na prodloužení této lhůty.

1.6 Zákazníci jsou povinni chránit své heslo, prostřednictvím kterého se identifikují při objednávce zboží a služeb.

1.7 Zákazník je povinen objednané zboží převzít. Nepřevzetí zboží nebo nevyužití objednaných služeb nezakládá nárok na vrácení bodů ani peněz, objednané a nepřevzaté dárky propadají.

1.8 Vymáhání odměn soudní cestou není přípustné.